Hollandse Zaken

Journalistiek discussieprogramma, waarin maatschappelijke kwesties en dilemma’s bespreekbaar worden gemaakt. Feiten, meningen en emoties over dieperliggende thema’s die Nederland bezig houden, komen aan bod.

Besproken door gewone Nederlanders, soms met de scherpte van een debat en in een betrokken gesprek waarin ieders verhaal tot zijn recht komt.