Hallo Nederland

Mensen met beperking komen moeilijk aan baan, zwangere vrouwen willen vaker echo en het NK Bloemschikken.

Mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking komen nog steeds moeilijk aan een baan. Sterker nog, sinds aanmelden voor een sociale werkplaats niet meer mogelijk is, is het voor mensen met een beperking alleen maar lastiger geworden, blijkt uit onderzoek van SCP. Belangrijkste oorzaak: kloof tussen bedrijf en werknemer met arbeidshandicap is vaak nog té groot.

Verder: Drie op de vier vrouwen wil vaker een echo tijdens haar zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het nieuwe tv-programma ‘Hoe Bevalt Nederland’. Hethy Krijnen werkt al drieënveertig jaar als verloskundige in Breda en maakte in die jaren alle ontwikkelingen rondom echo's mee.

En we gaan naar Veenendaal: daar was vandaag het Nederlands Kampioenschap Bloemschikken. En dat vond deels plaats op een, niet echt voor de hand liggende plek: een parkeergarage.