Deelnemersvoorwaarden

Met het insturen van uw foto gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

  • Thema is Natuur uit Nederland en het gaat om natuurfoto’s.
  • Foto’s vallen in de categorie Dier, Plant of Landschap en de foto moet in Nederland gemaakt zijn.
  • Foto’s van huisdieren of bewerkte foto’s zijn niet toegestaan.
  • Iedereen kan meedoen aan de fotowedstrijd, behalve beroepsfotografen.
  • Ingezonden foto’s zijn recent (maximaal 1 jaar geleden) genomen in Nederland.
  • De genomineerde foto’s komen in aanmerking om te worden geveild voor het Fonds Slachtofferhulp en worden voor dat doel gedoneerd door de fotograaf.
  • Door deel te nemen aan de natuurfotowedstrijd ontvangen Omroep MAX en Fonds Slachtofferhulp een eeuwigdurend, onbeperkt, overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht tot exploitatie van de door de deelnemer ingestuurde foto’s, bijvoorbeeld in publicaties, websites en tentoonstellingen. Dit gebruiksrecht geldt voor alle (toekomstige) exploitatievormen en distributiemedia.
  • Door het leveren/uploaden van de foto(’s) verklaart de deelnemer te beschikken over de auteursrechten welke rusten op de foto(‘s). De deelnemer zal Omroep MAX en Fonds Slachtofferhulp vrijwaren en volledig schadeloos stellen tegen alle aanspraken en claims van derden die verband houden met de exploitatie van de ingestuurde foto(’s).